Συνεδριακός Τουρισμός

Συνεδριακός Τουρισμός

Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί τη σύγχρονη αντίληψη των επαγγελματικών μας συναντήσεων.

Ο συνδυασμός της επαγγελματικής μας υποχρέωσης με ένα τουριστικό προϊόν δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να συνδυάσουμε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με ανανέωση, ξεκούραση, ψυχαγωγία.

Έχοντας οργανώσει πολλές τέτοιες συναντήσεις γνωρίζουμε άριστα τις απαιτήσεις μιας τέτοιας οργάνωσης.


Για τη διοργάνωση συνεδρίων παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:
 • Προετοιμασία του προϋπολογισμού.
 • Ενοικίαση του συνεδριακού χώρου.
 • Κρατήσεις δωματίων και αεροπορικών εισιτηρίων, μεταφορές και σχετικές υπηρεσίες για τους συνέδρους και τους συμμετέχοντες.
 • Συντονισμό και πλήρη γραμματειακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Διάθεση και διαχείριση του εξοπλισμού (υπερσύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, εξοπλισμού multimedia, ταυτόχρονη διερμηνεία κλπ.)
 • Διοργάνωση των συνεντεύξεων τύπου.
 • Οργάνωση-προετοιμασία γευμάτων, δείπνων, gala κλπ.
 • Παραγωγή λογότυπου συνεδρίου και επιστημονικού, ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.
 • Προτάσεις και οργάνωση ψυχαγωγίας.
 • Εκδρομές/ξεναγήσεις / pre και post tours.
 • Επιπλέον, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.