Ταξίδια Κινήτρων

Ταξίδια Κινήτρων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις και επιθυμίες των εταιρειών που προσφέρουν αυτά τα ταξίδια στα στελέχη ή τους συνεργάτες τους, ανταμείβοντάς τους με αυτό τον τρόπο για την παραγωγικότητά τους.

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου προγράμματος προϋποθέτει γνώση, σχετική εμπειρία και εξειδίκευση πέραν αυτής του απλού γραφείου ταξιδίων.

Η εταιρεία μας προτείνει ελκυστικά ολοκληρωμένα προγράμματα και προορισμούς με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και το στόχο του ταξιδίου.

Έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε ειδικά για την κάθε περίπτωση προγράμματα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες, σε κόστος λογικό και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας-πελάτη μας.